Het laatste nieuws over de speeldata van Willem II en het uitgiftemoment van het Willem II PromoMagazine


Thema - en promosite Willem II PromoMagazine on line. Redactionele inhoud nagenoeg bekend. Alle info te lezen op de pagina 'Inhoud'. en 'Uitgeefconcept'


Adverteerders-werving groot succes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Wllem II PromoMagazine verschijnt huis aan huis in 92.000 brievenbussen in Tilburg en 15 omliggende plaatsen. 

 


DONGEN / TILBURG, 
De magazine-achtige krant wordt gedrukt op veredeld krantenpapier in het formaat tabloid in een omvang van maar l
iefst 48 pagina's in full colour. 

 


 

Alle commerciële adverteerdersinfo vindt u op de pagina [ Uitgeefconcept ] - Alle info over de inhoud en het redactioneel umfeld van het magazine op de pagina [ Inhoud ] en info over de uitgever op de pagina Uitgever 

De uitgevers staan te boek als publicisten van onvervalst bewaarnummers met een hoog informatief karakter.


EERDERE BELANGRIJKE  UPDATE: Eerdere aankondigingen over de verschijningsdatum en de verdaging daarvan in verband met overheidsverordeningen zoals hieronder genoemd zijn inmiddels wederom aangepast.  

 


[ Op deze website uitsluitend PromoMagazine-gerelateerde items. Voor particuliere info of algemeen zakelijke issues over Willem II klikt u naar de officiële website van Willem II, inclusief Twitter, Facebook en Instagram ]